Gelijk met het zomerreces van de tweede kamer eindigt ons bestuurlijk reces. Betekent natuurlijk
niet dat de vereniging heeft stil gelegen de afgelopen periode. Integendeel. De clubtochten draaien
inmiddels weer op volle toeren, afgelopen zaterdag hebben we met een grote groep vrijwilligers
“Veluws Taaiste”, onze 100 km. MTB-klassieker, voorgereden en zijn de HTE, EGT en 2 MTB-tochten
in de stijgers gezet.

                                        

In deze BV evalueren we kort de stand van zaken en worden de laatste puntjes
op de bekende “i” gezet. Er zijn nl. altijd weer (onverwachte ) zaken waar rekening mee gehouden
moet worden.

Nu is dat bijvoorbeeld het onderhoud aan de N303 en de Leuvenumseweg.
Naast de voorbereiding van de tochten van dit jaar, kijken we ook al naar de kalender van volgend
jaar. Die gaan we met alle betrokkenen bespreken op de Kaderavond die gehouden zal worden op
donderdag 28 oktober a.s. in de Muzenhof. Iedereen die daar op enige wijze bij betrokken is
ontvangt deze week een mail met de aankondiging. De exacte agenda met onderwerpen als
Keurmerk, Inschrijfgeld, Veiligheid en PR volgen begin oktober.


Naast het fietsen staan we stil bij een aantal zaken dat ons minstens net zoveel bindt bij ons motto
“samen fietsen”. Zo zijn we weer van plan om een nieuwjaarsborrel te organiseren, wordt de
VWVeranderagenda weer opgepakt en is er natuurlijke de gezamenlijk sluitingstocht op zaterdag 30
oktober. Alle groepen starten om 9.15 uur (inloop vanaf 8.45 uur) bij de Muzenhof en komen dan
rond 11.30 uur bij de Haegehorst waar we traditioneel gastvrij ontvangen worden door Alexander
Haege en Leo Paarlberg met hun teams.


Verder staan we stil bij de situatie van “de schuur” die door onze materiaalbeheerder Aalt Cozijnse
weer in perfecte staat van gereedheid is gebracht, de uitbreiding van het kledingassortiment en zijn
er nog wat open puntjes uit de virtuele ALV.


Na de vergadering concluderen we dat we blij zijn dat alles dankzij alle vrijwilligers weer lekker
ouderwets loopt. Als we de “lief en leed lijst” van Harry van Ooijen bespreken zijn we ons ook weer
bewust dat het allemaal betrekkelijk en kwetsbaar is. We wensen iedereen waar het “even” niet zo
goed mee gaat heel veel sterkte.