• header

11 mei 2021:

We starten de vergadering net na de coronapersconferentie. Goed nieuws. De verwachting is dat er vanaf 20 mei in groepen van max. 30 personen gefietst mag worden. Zoals gebruikelijk wachten we het advies van de NTFU af. Daarna zullen de toerleiders geïnformeerd worden.

Het webteam is druk bezig om de website te actualiseren. Er zal ook een fotograaf benaderd worden voor het maken van foto’s die geschikt zijn voor de website.

We besluiten dat de algemene ledenvergadering op 16 juni online gehouden gaat worden. Gelet op de routekaart van het kabinet, lijkt het niet realistisch dat we de vergadering fysiek kunnen houden. Dit betekent een formele agenda. De ceremoniële gebeurtenissen (jubilea, vrijwilliger van het jaar etc.) verschuiven we naar een later dit jaar te houden VWV-event. Voor de ledenvergadering verschijnt een Kettingblad. De agenda en het jaarverslag zullen hierin worden gepubliceerd. Het webteam gaat aan de slag met het online voorbereiden van de vergadering. De uitnodiging volgt.

Om het clubgevoel vast te houden in deze tijd van coronamaatregelen, zijn er een aantal initiatieven geweest. De alternatieve openingsrit met koffie en gebak bij Schuiteman in Garderen was een succes en werd gewaardeerd door de leden.  Er hebben 78 leden gebruik van gemaakt.  Ook de VWV-eest rit zorgde voor positieve reacties. De 2e rit is inmiddels gecommuniceerd via de mail en het is de bedoeling dat er  volgende maand een MTB-rit verschijnt. De Muzenhof-to-go actie had een goede opkomst, ca 100 deelnemers.  Voor de Muzenhof een mooie netto- opbrengst. Dit bedrag is naar boven afgerond door de VWV.

Het dames-MTB is inmiddels een grote groep binnen de VWV. Aangezien dit onderdeel nog niet onder één van de bestuursleden viel, besluiten we dat ik hier verantwoordelijk voor zal zijn.  

Voor het onderhoud van de vaste MTB-route is er een oproep gekomen voor het adopteren van een deel van de route om dit te onderhouden. Binnenkort wordt dit onder de aandacht gebracht bij de leden van de VWV.

De Ermelose Gravel Tocht kon op 23 april niet doorgaan. De definitieve nieuwe datum wordt zaterdag 18 september. De Herfst Toer Tocht staat gepland op 11 september.

Inmiddels al ruim na half tien sluiten we de vergadering af. We kunnen terugkijken op een leuke avond waarbij de nodige besluiten en afspraken zijn gemaakt. Een ieder kan weer aan de slag met zijn/haar actiepunten voor de volgende vergadering op 10 juni.

Namens het bestuur,

Hettie van Diest