• header

Het is weer de eerste vergadering na ons zomerreces. Jaap kan helaas niet aanwezig zijn, maar heeft
wel een hele goede reden: een fiets-clinic met de profs van DSM en zeg daar maar eens “nee” tegen.
Naast een aantal praktische zaken staan er 2 belangrijke thema’s op de agenda: de evaluatie van de
dames racefietsgroep en de toekomst van onze toertochten race, MTB en gravel.


Evaluatie Dames racefietsgroep
Annet van de Kamp heeft het initiatief daarvoor genomen en zij is dan ook aanwezig bij dit agenda
punt. Het totaal aantal dames op de fiets was gemeten over het gehele seizoen ca. 10. Wekelijks
fietsten 4 tot 6 dames mee en er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen. Ondanks dat we ons geen doel
gesteld hebben, was de inschatting toch dat de opkomst wat groter zou zijn. Annet heeft aangegeven
volgend seizoen door te willen gaan. We bespreken een aantal akties om een grotere doelgroep te
bereiken. Als bestuur zijn we heel blij met het initiatief van Annet en zeker ook dat ze er mee
doorgaat. Bedankt Annet!


Toekomst van onze toertochten
Veel van onze toertochten zijn klassiekers qua naam en routes. Zeker voor de racetochten lijkt er wat
veranderd na de Coronatijd. Er lijkt een trend van afnemende deelnemersaantallen, terwijl de
graveltochten juist met een opmars bezig zijn. Voor de MTB tochten is het nog te vroeg voor
conclusies. Na onze oktober- en novembertochten kunnen we daar meer over zeggen.
Omdat we als vereniging het doel hebben om een eigentijds tochtenprogramma aan te bieden,
bespreken we dit nu al: we willen actueel blijven en als we in 2023 zaken willen veranderen moeten
we nú beginnen.
We brainstormen er lekker op los en besluiten vooral de mening van onze vrijwilligers op te gaan
halen. De komende Kadervergadering van 27 oktober a.s. is daar de ideale gelegenheid voor.
Daarmee stellen we gelijk de agenda voor die avond vast.


Samen fietsen
We hebben eerder vastgesteld dat onze clubtochten goed gaan en dat onze toertochten aandacht
nodig hebben. Zie hiervoor. Daarbij is het idee om bij de organisatie van de toertochten meer en
vooral ook nieuwe leden te betrekken: dat “bindt” en geeft nieuwe ideeën en inspiratie.
Daarnaast is het idee om aan onze groepen te vragen om “iets” voor de hele vereniging te
organiseren. De spits wordt afgebeten door Zaterdag Groep 2.
Tenslotte besluiten we om medio november een thema-avond met als onderwerp “Bikefitting” te
organiseren. Binnenkort meer details over beide onderwerpen.


Conclusie is dat we de gang er weer goed in hebben en voldoende ideeën en inspiratie voor de
komende periode: zowel voor het fietsen als zaken wat ons bindt als vereniging “samen fietsen”.

Andries Jansen