Van de bestuurstafel    

Op 16 februari was de positieve stemming van de bestuursleden recht evenredig met het aantal agendapunten en voor één lid was een positieve uitslag de reden voor afwezigheid. Waar normaal een lange agenda leidt tot onschuldig gemopper keken we er nu naar uit en in huiskamerlijke sfeer met koffie en koek vielen we er op aan. Geen ALV vanavond. Die staat nu gepland op woensdag 15 juni.

De reden voor deze bijna uitbundigheid lag in de nadering van het zomerseizoen van onze Vereniging. Na bijna twee jaar lijkt het erop dat we ‘gewoon’ gaan starten en dat we op 5 maart met elkaar in vertrouwde en hernieuwde groepsformatie het startschot geven voor naar we hopen een mooi seizoen!

Deze avond was het afwisselend terugblikken en vooruitkijken, bespreken van initiatieven en opnieuw veel aandacht voor communicatie. Traditioneel komt eerst het ‘lief en leed’ aan de orde en gelukkig was er voor een aantal leden goed nieuws te melden. De penningmeester heeft de boeken van 2021 al gesloten en deelde met ons zijn goede nieuws.

Annet van de Kamp introduceerde een prachtig initiatief rond een racefiets groep voor dames waarover je binnenkort meer zult lezen en horen. 

De VWV Ermelo heeft als motto ‘samen fietsen’ en staat voor plezierig, gezellig, veilig en verantwoordelijk fietsen. Om dit motto praktisch te ondersteunen zijn het bestaande veiligheidsprotocol, de gedragsregels en ‘afspraken bij rijden in een groep’ nog eens kritisch tegen het moderne licht gehouden en worden binnenkort gepresenteerd.

De MTB commissie heeft op een traditionele en gezellige wijze teruggeblikt op 2021 en neemt de lessen en ervaringen mee naar 2022. De ‘Gravel Series’ gaan niet door in de door de NTFU bedachte vorm, maar de EGT gaat als ‘één van de 10 graveltochten die je gereden moet hebben’  wel veel aandacht krijgen. De geplande samenwerking Herfst Tocht Ermelo en Ermelose Gravel Tocht krijgt binnenkort meer vorm.

Het Convenant dat we met de gemeenten Ermelo en Harderwijk, NW Veluwe en Natuurmonumenten 5 jaar geleden sloten staat op het punt met een jaar te worden verlengd. Dit samen met de uitnodiging van Natuurmonumenten om met elkaar in gesprek te blijven over toekomstige ontwikkelingen lijkt een goede basis voor het voortzetten van onze goede samenwerking.

Het hierboven genoemde punt communicatie krijgt een nadere invulling met een ‘media-team’. Ook daar zien we nieuwe leden toetreden en kunnen we onze bestaande communicatie media versterken. Inmiddels is daar de Cycl App aan toegevoegd. Uit een korte eerste evaluatie bleek dat deze zeer positief is ontvangen en bijdraagt aan de uitnodiging vooral samen te fietsen.

Naast de financiële balans maakten we ook kort de balans op van de initiatieven uit de Veranderagenda die we precies 2 jaar geleden introduceerden. Meer daar over tijdens de ledenvergadering in juni, maar ik kan nu al aangeven dat we in twee jaar tijd ondanks alle beperkingen verrassend veel voortgang hebben geboekt. 

Een mooie en sterke club die VWV!

Jaap