Corona informatie

In deze BV hebben we een aantal principe besluiten genomen afhankelijk van de Corona-persconferentie een dag later. Nu deze ook geweest is en we de inhoud kennen, zijn de besluiten definitief.

De MTB-Verrassingstocht van 27 december 2021 gaat niet door.

De Nieuwjaarsborrel van 8 januari 2022 gaat niet door.

Verder gesproken over de Algemene Ledenvergadering (ALV) die op de rol staat voor 16 februari 2022. Als bestuur hebben wij een sterke voorkeur voor een vergadering waarbij iedereen fysiek aanwezig kan zijn. Als het op die datum niet kan of als we het niet willen, dan is 15 juni 2022 een alternatief. Die vergadering gaat sowieso door, desnoods weer online.  In de volgende Bestuursvergadering van 18 januari a.s. nemen we dat besluit. Alle benodigde stukken ontvangt u wel met het eerste Kettingblad van 2022.

Ook hebben we in aanwezigheid van Dolf Bouw uitvoerig stil gestaan bij het vervangen van Tapatalk (VWV-talk) door de CYQL-app. Dit is een reclamevrije app van de NTFU. Wij hebben als VWV aan de proef meegedaan en die app is inmiddels bij meer dan 100 verenigingen in gebruik.

Na het zorgvuldig afwegen van alle voor- en nadelen hebben we besloten om Tapatalk te gaan vervangen door de CYQL-app. Naast zaken als reclame, beheer, aanmeldprocedure enz. is het grote voordeel dat we als Vereniging én de verschillende groepen makkelijker vindbaar zijn voor zowel leden als niet-leden. We streven er dan ook  naar om zoveel als mogelijk de besloten WhatsApp groepen te vervangen door de CYQL-app.  Hiervoor gaat een PR-campagne gehouden worden en zullen o.a. alle groepen voor het samenstellen van de programma’s 2022 benaderd worden.

Voor een Vereniging is communicatie cruciaal. Dit was al zo benoemd in de VWVeranderagenda, die door Corona helaas tijdelijk stilligt. Toch gaan we dit nu met behulp van Michel van de Does oppakken. Daar zijn we heel blij mee. We starten met te kijken wat er al is of aan zit te komen (zie de CYQL-app) om dan te bepalen waar we naar toe willen en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Tenslotte  bespraken we o.a. zaken als de prijsverhoging van de clubkleding door onze leverancier en  het deelnemen aan de NTFU “Big Five” Graveltochten met de EGT.

Dat was het voor dit bijzondere jaar. Eerst gaan we op gepaste wijze de feestdagen in.             

Namens het bestuur wens ik iedereen ondanks alles toch fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.        

Andries Jansen