Verslag bestuursvergadering 11 november 2021 :


Na een hartelijke ontvangst door Hettie bij haar thuis en ontvangst met ovenverse appeltaart, waarbij ze qua
smaak een serieuze poging deed om de lekkere appeltaart van Leo te overtreffen bij de sluitingsrit, werd de
vergadering door Andries in aanwezigheid van het voltallige bestuur voor geopend verklaard.


De verschillende vaste rubrieken passeerden weer de revue, een aantal highlight kunt u terug vinden in
onderstaand verslag :


- Rabo Clubsupport : Ruim honderdnegentig clubs hebben afgelopen ronde meegedaan met de Rabo
Clubsupport actie binnen het rayon Randmeren. Tijdens de finaleavond werden de 50 verenigingen met de
meeste stemmen uitgenodigd. Onze vereniging was van de partij, en binnen onze sportgeleding, de
hoogstscorende vereniging, binnen Ermelo op de 7 e plaats geëindigd, achter clubs als DVS’33 en Dindoa.
Na toespraken van een vertegenwoordiger van NOC* NSF, en het betoog van olympische sporters, waarbij
op deze avond zelfs olympisch zilver uit Tokio te aanschouwen was, mocht de penningmeester een mooie
cheque in ontvangst nemen van € 467,04. Stemmers en Rabobank, allen hartelijk dank !


- EGT : De EGT gaat in 2022 voor de 2 e editie, in dit jaar gaat de tocht samenvallen met de Heide Tocht
Ermelo. Er is door de NTFU ook op onze vereniging een beroep gedaan om deze tocht volgend jaar op de
nemen in een ‘Big 5’-serie, waarbij onze tocht dus wordt gezien als 1 van de 5 mooiste tochten van
Nederland. Een groot compliment aan ons als club en organisatie. Door de TTO’er is hier positief op
gereageerd en worden er vervolgafspraken/planning opgestart.


- Evaluatie kadervergadering : Door het bestuur werd kort teruggeblikt op de afgelopen gehouden
kadervergadering met grote inbreng van alle partijen binnen onze vereniging.


Verder kwamen nog punten ter sprake als het updaten van de EHBO-sets, evaluatie sluitingsrit,
nieuwjaarsborrel, voorbereidingen ALV/openingsrit, voortgang bezetting redactie/webteam.


Rond kwart over tien werd de vergadering gesloten en keerde een ieder weer huiswaarts na een nuttig
overleg en samenzijn met elkaar.


Hartelijke groet,
Marco Goossensen.