Zonder de verhinderde Jaap starten we de vergadering met het traditionele belevings-rondje.
Altijd fijn om wel en wee weer even met elkaar te delen.

Zoals gebruikelijk heeft Rachel de agendapunten weer voorafgaand aan de vergadering geïnventariseerd. Dat heeft geleid tot een mooie behapbare agenda met als belangrijkste punt het voorbereiden van de Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 15 juni a.s.

Voor we zover zijn passeert een aantal onderwerpen de revue:

De invoering van CYQL is een groot succes. De 200ste aanmelding is verblijd met 2 heuse VWV-bidons en alle groepen plannen er nu hun ritten mee.

 

Aan de Veiligheid wordt door de toerleiders voorafgaand aan de tocht nog steeds goed aandacht besteed. Het is belangrijk om te blijven benadrukken dat de commando’s luid en duidelijk geroepen worden, te beginnen bij de voorrijders. De “handjes” ziet er leuk uit, maar dat valt veelal niet genoeg op. Inmiddels zijn ook alle groepen van EHBO-setjes voorzien.

 

De dames groepen gaan heel goed. Veel animo voor de MTB op dinsdagavond en ook de racegroep olv. Annet van de Kamp is goed van start gegaan. De website zal hiervoor ook nog aangepast worden.

 

Ook dit jaar begeleidt een aantal MTB-ers weer de ½ marathon van Ermelo. Een mooie samenwerking en uithangbord voor onze vereniging.

 

Veel aandacht ook voor de Recreatiezonering Veluwe. Onze aanpak is en blijft de dialoog met de terreineigenaren en dat werpt zijn vruchten af. Zo is het convenant met o.a. de Gemeenten Ermelo en Harderwijk recent met een jaar verlengd en zijn we door de Gemeente Ermelo benaderd om mee te denken over het Heidebeheer-plan.

 

Andries en Marco hebben de e-learning “Code goed Sport Bestuur” van het NOC-NSF gevolgd. De aandachtspunten zijn inmiddels geïmplementeerd.

 

Van de gebaks-aktie bij bakker Schuiteman hebben 67 leden gebruik gemaakt. Dat smaakt naar meer en we hebben een aantal opties besproken.

 

Om te voldoen aan de NTFU-waardering “Extra Goed Geregeld” maken we voortaan bij zowel de race- als MTB-tochten gebruik van professionele EHBO-ers. Om de EHBO-ers ook bij slecht weer er goed bij te laten staan, hebben we een heuse partytent aangeschaft.

 

Verder worden er nog een aantal praktische zaken besproken en daarmee wordt de aktielijst lekker opgeschoond.

Het langst staan we stil bij de komende ALV. We vinden dit belangrijk omdat we niet alleen verantwoording afleggen over het door ons gevoerde beleid, maar met name omdat we graag feedback en inspiratie van de leden willen ontvangen. Zoals vaak gezegd is de VWV een vereniging voor en door de leden en willen we actieve betrokkenheid graag stimuleren. We hopen dan ook op een grote opkomst.

Aan de hand van de concept presentatie nemen we de vergadering door. Met name de logistiek is altijd een belangrijk punt van aandacht. Dat we op elkaar ingespeeld zijn blijkt weer:  iedereen heeft zijn/haar acties al lopen en weet wat hem/haar te doen staat. Dat geeft een gerust gevoel. We hebben nog 1 Bestuursvergadering voor de ALV en dan zetten we de laatste puntjes op de “i”.

Ruim 1 uur later zijn we al weer door de agenda en sluiten we met een tevreden gevoel de vergadering.

Andries Jansen