Deze bestuursvergadering staat nagenoeg geheel in het teken van de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 15 juni a.s. 

Als bestuur vinden we het belangrijk dat we een open en transparante sfeer binnen onze vereniging creëren. Dit betekent enerzijds dat we als bestuur graag verantwoording af willen leggen over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Anderzijds willen we graag een aantal ideeën aan de leden voorleggen en bespreken hoe we elkaar kunnen helpen om die ideeën ook écht ten uitvoer te brengen.

Daarnaast wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan de leden die een jubileum vieren en aan de leden die een bijzondere prestatie hebben geleverd in 2020 of 2021 of dit zelfs al heel lang doen. 

In de vergadering bespreken we de presentatie die als leidraad gebruikt zal worden en minstens zo belangrijk, worden voor de praktische en facilitaire zaken de puntjes op de “i” gezet.

Na deze bestuursvergadering onze conclusie dat wij als bestuur er helemaal klaar voor zijn en dat we heel erg hopen op een grote opkomst om zo samen een informatieve en inspirerende  verenigingsavond te hebben.

Andries Jansen

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UITNODIGING AAN DE LEDEN EN DONATEURS VAN DE VELUWSE WIELER VERENIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING