• header

Van de bestuurstafel ( 5 april)

 

Na een kort, gezellig onderonsje met het voltallige bestuur opent de voorzitter de vergadering. 

 

Lief en leed binnen de vereniging komt aan de orde. Het verslag van Harrie is zoals altijd zeer duidelijk. We wensen alle leden die door omstandigheden niet kunnen fietsen veel sterkte en beterschap. We wensen de familieleden van overleden geliefden erg veel sterkte toe. We zijn Harrie zeer dankbaar voor zijn bezoekjes en betrokkenheid. Dat wordt ook door de betreffende leden/ betrokken familieleden zeer gewaardeerd.

 

Het MTB route onderhoud verloopt zeer positief. Veel gebruikers van de MTB route spreken zich zeer lovend uit over de staat van de route bij Ermelo. Ons onderhoudsteam is zeer geroutineerd in het onderhoud en leden van dit team staan vrijwel wekelijks te ploeteren in het bos om de routeflow erin te houden. Wat zijn wij blij met deze bostijgers! De sponsoren zijn wij ook zeer dankbaar en we zullen ons inzetten om het contract met hen voort te zetten. Iets meer dan 5 jaar geleden werd met dit initiatief gestart. Wat vliegt de tijd.

 

Het seizoen dames MTB start half april op de dinsdagavonden. Wat zijn wij verheugd om mee te kunnen delen, dat Esther Brunsveld en Wietske Luijendijk de taak TL-dames MTB op zich hebben genomen. Meerdere nieuwe voorrijders hebben zich gemeld na een voorrijders oefen rit, die door deze dames geïnitieerd is. Dat bleek een zeer goede zet te zijn en heeft voldoende nieuwe voorrijders aangetrokken. 

De dames Wouky en Greet zijn vanaf 2013 al betrokken bij dames MTB . Zij doen dit seizoen beiden een stapje terug. Wij zijn hen echter zeer dankbaar voor alle tijd en input die zij leverden de afgelopen jaren.                                         

Het document organisatie/ structuur binnen het bestuur  is aan een update toe, want deze is gedateerd. De taken van bestuursleden zijn in de loop van de tijd enigszins veranderd. Belangrijk is om ervoor te waken dat bestuursleden te zwaar belast worden. De taakverdeling bestuursleden versus commissies komt aan bod. Zaak is om dit goed op papier te zetten in het kader van transparantie,  zodat voor iedereen duidelijk is wat er van een ieder wordt verwacht.

Vernieuwing: Bestaande commissies worden verbonden met een bestuurslid. Het doel hiervan is, dat binnen het bestuur een aanspreekpunt is voor commissieleden van deze commissies. Zo behoudt het bestuur zicht op wat er leeft binnen de vereniging en kan op zaken, indien nodig, snel ingespeeld worden. Ook weten commissieleden dan bij welk bestuurslid zij, indien nodig, snel terecht kunnen.

 

 De Voortgang van de implementatie van CYQL  verloopt tot op heden zeer positief. De gebruikers (leden) zijn meer dan tevreden. De app wordt al veelvuldig gebruikt door veel leden.                                       

 

Het Idee borrelt om een “Activiteiten commissie”  op te zetten voor de organisatie van clubactiviteiten, zoals een BBQ , nieuwjaarsborrel en in 2025 jubileum jaar.  Dit punt wordt vervolgd.

 

En zo loopt deze bestuursvergadering ten einde en gaat een ieder weer zijns weegs.

Hettie: Bedankt voor de gastvrijheid, de cake en de fantastische paaseitjes. Tot de volgende bestuursvergadering.