• header

Sinds de laatste Algemene Ledenvergadering is de bestuursfunctie PR&Communicatie vacant. Zeer ongewenst omdat Communicatie cruciaal is bij al onze activiteiten.

Temeer omdat we daar midden in een grote verandering zitten met de invoering van een nieuwe website, huisstijl en logo.

Namens het bestuur ben ik dan ook heel blij om te kunnen melden dat met ingang van de bestuursvergadering van 9 mei jl., Martijn van Noort deze bestuursfunctie vervult.

 

Martijn zal voor velen nog een onbekende zijn. Als je meer over hem te weten wilt komen zie dan zijn artikel in het komende Kettingblad of zoek hem bij gelegenheid op.

Uiteraard wordt hij ook voorgesteld bij het eerstvolgende club event.

Wij wensen Martijn heel veel succes en bovenal plezier om samen met het Communicatieteam deze belangrijke rol en verandering verder in te vullen.

 

Namens het bestuur,

Andries Jansen
Voorzitter VWV