De hele week hebben we de weerberichten gevolgd. Afgelopen maanden is een communicatie
offensief gevoerd om de ‘Nazomertocht’ onder de aandacht te brengen en de teams van de Herfst
Tocht Ermelo (HTE) en Ermelose Gravel Tocht (EGT) werkten nauw samen om deze tocht mogelijk te
maken.


Met het wat teruglopende deelnemersaantal van de HTE en het experimentele karakter van de 2e
EGT was besloten deze beide tochten op zaterdag 10 september als ‘Nazomertocht’ aan te bieden.
Organisatorisch verliep dit prima en de goede samenwerking was de gehele dag zichtbaar. Niet
zichtbaar was het grote aantal deelnemers waarop we hadden gehoopt. Helaas was kennelijk de
zaterdagochtend aangewezen om de droge Veluwse bodem nog eens goed te injecteren met vers
regenwater. Hoewel het in de loop van de dag droger werd, werden met name de potentiële
deelnemers aan de HTE afgeschrikt door de natte start van de dag.


Uiteindelijk zijn 48 HTE-ers en 122 EGT-ers van start gegaan. Ze konden onder deskundige
begeleiding ruim parkeren en na ontvangst door ‘gastheer’ Hans - een succesformule overgehouden
aan de Covid-periode – werden ze door het ‘dreamteam’-inschrijving vakkundig geadministreerd.
Dapper vertrokken ze en hun moed werd beloond met een afwisselende, goed uitgepijlde of op GPS
begeleide tocht. De twee tochten kwamen voor alle afstanden samen op een unieke verzorgingspost
in Hoog Soeren. Bij de Kapel Hoog Soeren hadden we een schitterende locatie gevonden voor de
VWV ‘catering kar’ met onze enthousiaste vrijwilligers, de technische ondersteuning door Klaas van
Vliek Tweewielers, de EHBO post en dat alles onder drie nieuwe ‘Easy-Up’ VWV-blauwe tenten. Daar
bleef het droog en zelfs zonnig!


De grote beloning voor alle voorbereiding en inspanning kwam van een flink aantal deelnemers dat
de moeite nam om bij de verzorgingspost of in de Muzenhof hun dank voor de mooie tocht uit te
spreken. Bij de Muzenhof konden ze bij terugkomst natuurlijk nog nagenieten bij een hapje en een
drankje.


De conclusie was opnieuw dat we als vereniging in staat zijn ons enthousiasme over te brengen op
onze gasten. Een belangrijk onderscheidend kenmerk van al onze tochten. Daarmee werd het lagere
aantal deelnemers als gevolg van het weer deze dag ruimschoots gecompenseerd. Een mooie dag
voor de vereniging en de deelnemers die er wél waren.


Dank aan alle VWV-ers die weer bijgedragen hebben aan deze mooie dag!
Jaap Verkerk