• header

Beste leden,
 
Het is alweer bijna tijd voor de volgende editie van het Kettingblad.
Zoals gebruikelijk hebben de leden van de VWV een substantiële en zeer waardevolle bijdrage aan de inhoud van het Kettingblad.
Ook deze keer willen we graag jullie ingezonden stukken plaatsen.
 
De uiterste datum om kopij hiervoor in te leveren is 15 april 2023.
De stukken mogen in platte tekst worden gestuurd, de eventuele foto's kunnen het best als losse bijlage toegevoegd worden aan de mail zodat de kwaliteit, ook wanneer het blad gedrukt is, goed blijft.
 
Kopij kan worden gestuurd worden naar http://kettingblad@vwv-ermelo.nl
 
We zien jullie bijdrage graag tegemoet!
 
Hartelijke groeten,
Redactie Kettingblad
Jan ten Hoeve
Laura Vliek
Karin Nienhuis