• header

Herfst Tocht Ermelo + MTB tochten 2020 geannuleerd

 

Voor onze vereniging staan dit jaar nog de Herfst Tocht Ermelo (HTE) en de 3 MTB-tochten op de agenda.
 
Nadat bekend was dat het organiseren weer mogelijk was, zijn betrokken toerleiders en commissies aan de slag gegaan om te kijken in hoeverre het écht mogelijk is om deze tochten te organiseren. 
Uitgangspunt daarbij was: "we gaan ze organiseren, tenzij.....". Met dat in het achterhoofd is er gekeken naar de praktische toepassing van het protocol én de mening van alle betrokken vrijwilligers.
Gaandeweg is daarbij het aanvankelijk enthousiasme omgeslagen in risico's en zorgen. 
Uiteindelijk hebben beide commissies onafhankelijk van elkaar het bestuur geadviseerd om de HTE en de MTB-tochten voor dit jaar te annuleren.
 
Deze adviezen zijn unaniem en zonder enige twijfel door het bestuur overgenomen. Wij zijn een vereniging voor en door vrijwilligers en willen vooral dat zowel zij als onze deelnemers plezier aan onze evenementen beleven.
En op het moment dat diezelfde vrijwilligers dusdanige zorgen en risico's zien voor zowel deelnemers als hunzelf, is het voor ons vanzelfsprekend dat we dat als bestuur respecteren.
 
Conclusie: de HTE en 3 MTB-tochten 2020 worden geannuleerd.
 

Namen het bestuur, 

 
Andries Jansen