• header

Corona update: start seizoen 2021

 

 

 

 

Beste VWV leden,

De huidige lockdown blijft tot en met ten minste 2 maart a.s. van kracht. In de week daarvoor besluit het kabinet zoals inmiddels gebruikelijk over eventuele aanpassingen  Tijdens de lockdown mag je gelukkig wel fietsen maar uitsluitend alleen of als duo. Uiteraard geldt nog steeds: houd 1,5 meter afstand tot elkaar en anderen. 

Nu het zomer weg- en MTB-seizoen voor de deur staat hebben we binnen het bestuur besproken wat dit betekent voor onze traditionele openingstocht op zaterdag 6 maart a.s. waarna onder normale omstandigheden ook weer de Groepen 1 t/m 4 van start gaan.

We zijn realist genoeg om er vanuit te gaan dat het dit jaar voor de 2de keer niet normaal zal verlopen. Desondanks hebben we de Toerleiders gevraagd om zich voor te bereiden op het komende seizoen. De reden dat we dit gedaan hebben, is dat we er in ieder geval klaar voor zijn als we weer mogen doen waar we allemaal zo naar verlangen “samen fietsen”.

Bij dat “mogen” volgen we zoals we dat steeds gedaan hebben, het beleid van de NTFU. Daarbij hebben we vorig jaar wel geleerd dat dit beleid niet altijd even makkelijk uitvoerbaar is, zoals bij het fietsen in kleinere groepjes. Dat legt soms een te grote verantwoordelijkheid neer bij de Toerleider. Daarom willen we graag benadrukken dat de Toerleider van de Groep altijd beslist of de groep van start gaat en in welke vorm. Uiteraard rekenen we daarbij op ieders begrip en medewerking.

We wensen iedereen zowel privé als zakelijk het allerbeste toe en hopen van harte dat we elkaar binnen afzienbare tijd weer kunnen ontmoeten.

 

Namen het bestuur,

Andries Jansen
voorzitter@vwv-ermelo.nl