Bestuursvergadering 17 september 2020

 

 

Hierbij weer een update van enige highlights zoals deze besproken zijn tijdens de laatste bestuursvergadering van onze vereniging.

Er wordt door deelname bij andere vereniging kennis en ervaring opgedaan m.b.t. de zogenaamde graveltochten. Onderzocht wordt of dit ook in de toekomst iets is wat onze vereniging kan/wil organiseren. De MTB-commissie is bereid om hierbij assistentie te verlenen en mee te werken wanneer er in de toekomst besloten wordt om tot organisatie van een graveltocht over te gaan.

Besloten wordt om in de toekomst door Vermarc de broeken niet meer te laten voorzien van witte stiksel, maar van zwarte stiksels.

Met de TC zal overleg gepleegd worden aangaande de nieuw te communiceren toerkalender 2021 welke binnenkort aan de NTFU bekend moet gemaakt worden.

I.v.m. corona-perikelen heeft het bestuur besloten om een aantal evenementen/bijeenkomsten te schrappen. Het betreft hier de kadervergadering (i.v.m. afgelastingen van alle tochten in 2020 valt hier verder weinig te evalueren), alle betrokkenen zijn hiervan in kennis gesteld en mocht met wel punten hebben, dan kunnen zij dit rechtstreeks bij het bestuur neerleggen. De nieuwjaarsreceptie zal ook dit jaar geen doorgang hebben omdat er geen locatie beschikbaar is die een dergelijke opkomst zoals afgelopen keer georganiseerd met corona-aanpassingen kan huisvesten. De sluitingsrit in traditionele vorm zal ook niet georganiseerd kunnen worden. Als bestuur hebben we wel alle deelnemende groepen in kennis gesteld dat met in eigen groep wel een jaarafsluiting kan laten plaatsvinden.

Daartegenover staan een aantal zaken die wel doorgang hebben en dat zijn de opstart van de vergadering m.b.t. veranderagenda. Tevens wordt er nagedacht of er volgend jaar voorjaar een verenigingsbbq georganiseerd kan gaan worden.

De meeste leden worden ook middels nieuwsbrief op de hoogte gebracht van verenigingsnieuws, het komt regelmatig voor dat er een nieuwsbrief niet aankomt doordat e-mail adres is gewijzigd. Mocht je een nieuw e-mail adres hebben, geef dit dan aan de secretaresse van de vereniging door. Zo helpt u ons de ledenlijst up-to-date te houden, en wordt u tijdig voorzien van de juiste informatie.

Financieel : door het wegvallen van tochtinkomsten dit jaar heeft de vereniging te maken met een substantieel inkomstenverlies. Door de overheid is er voor amateursportorganisaties (waarbij onze SBBI-code bij de KvK ook mogelijkheid om subsidie aan te vragen. We komen hiervoor in aanmerking omdat we minimaal 20% omzetverlies hebben en omdat onze vaste lasten (excl. huurkosten) tevens doorlopen. Het bestuur is voornemens om de aanvraag hiervoor in te dienen. Op 1 december a.s. krijgen we eventueel bericht over toekenning hiervan.

Tevens gaat onze vereniging weer meedoen met de Rabobank Clubsupport actie, de inschrijving hiervan is geregeld en geaccepteerd en ik wil hierbij ieder lid die tevens lid is van de Rabobank oproepen om een stem op onze vereniging uit te brengen. Graag vraag ik ook of een ieder in zijn familie, kenniskring, vriendengroep zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid tot stemmen onder de aandacht wil brengen, zodat onze vereniging weer een mooie bijdrage van de bank tegemoet kan zien. De stemronde start op 5 oktober a.s.

Een hartelijke groet,

Marco.