vlag_150x225

Veilig en verantwoord fietsen bij de Veluwse Wieler Vereniging


Elke toerfietser moet zich aan de verkeersregels houden. Belangrijk daarbij is de eigen veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers. Helaas is een aantal (toer)fietsers zich niet altijd bewust van zijn gedrag. De NTFU heeft als toerfietsbond de veiligheid hoog in het vaandel staan. Daarom heeft de NTFU een gedragscode ontwikkeld om de (toer)fietser meer bewust te maken van het gedrag in het verkeer. Voor de toerfietser en de NTFU is een positief imago erg belangrijk punt. Er is met verschillende invalshoeken rekening gehouden: milieu, veiligheid, wegenverkeerswet, beleefdheid.

NTFU-gedragscode

 • Houd je aan de verkeersregels
 • Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
 • Gebruik een fietsbel
 • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
 • Rijd altijd op het aangegeven fietspad
 • Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
 • Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars
 • Gooi afval in een afvalbak


Gedragsregels bij toerfietsen in een groep

Fietsen op de openbare weg is een kunst op zich. Het rijden in een groep vereist nog meer van de fietser. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, is het algemeen bekend dat de meeste ongevallen gebeuren in een groep. Reden genoeg om regels op te stellen die we als VWV gebruiken voor de veiligheid in hun clubritten. Natuurlijk is het gezellig om met de fietser naast je te kletsen over het fietsen in al zijn vormen. Een sociaal gebeuren dat het toerfietsen een extra dimensie geeft. Belangrijk is dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep. Goed opletten voorkomt plotseling remmen of van de lijn afwijken. Veel ongevallen in een toerpeloton gebeuren vaak door onverwachte omstandigheden.

Plotselinge uitwijkmanoeuvres en remacties zijn vaak reden voor valpartijen. Ook zijn niet alle fietsers op de hoogte van algemene regels die het veilig fietsen in een groep bevorderen. We kunnen allerlei regels afspreken, maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de fietser. De fietser moet weten wat voor snelheid hij/zij aankan en zich afvragen of die snelheid past bij de groep waarin hij/zij fietst. Hieronder is een aantal afspraken vermeld voor veilig toerfietsen in een groep

Toerleider bij toerfietsen op de weg
Na het maken van een aantal afspraken is het belangrijk om een toerleider aan te stellen. Deze heeft de leiding over de groep. De toerleider is bedoeld voor groepen toerfietsers met een racefiets. Deze toerleider stuurt de groep aan en bepaalt het tempo, de richting en houdt de afspraken (regels) in de gaten en ziet erop toe dat alle fietsers in de groep zich aan de regels houden.

De taken van de toerleider:

 • Route van tevoren goed doorlezen/voorbereiden.
 • Er op toezien dat de groep zich houdt aan de gemaakte afspraken m.b.t. de afgesproken snelheid en het dragen van een helm.
 • De groep of leden in de groep aanspreken indien er sprake is van onverantwoord rijgedrag, of wanneer er wordt afgeweken van de verkeersregels en derden niet correct worden benaderd.
 • Indien deelnemers fysiek in de problemen komen deze voor in de groep laten fietsen en zo nodig de snelheid aanpassen.
 • Bij pech of ongevallen ter plaatse als coördinator optreden.
 • Melding maken bij het bestuur van deelnemers, die bij voortduring zich niet aan de regels houden en weigeren de aanwijzingen van de toerleider op te volgen


We houden rekening met elkaar dus:

 • Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis
 • De tochten zijn geen wedstrijden
 • We houden ons aan de verkeersregels
 • Nieuwe deelnemers aan de groep worden opgevangen en begeleid
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie
 • Rijd nooit blindelings achter iedereen aan
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is


Regels in de groep

 • In groepsverband niet met losse handen rijden.
 • In groepsverband niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.
 • Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
 • Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar rustig uitrijden en remmen.
 • Niet mobiel bellen.
 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast.
 • Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
 • Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt hij/zij hierop aangesproken.
 • Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag op de tweede rij fietsen.
 • De toerleider bepaalt de snelheid en het tempo.
 • De toerleider bepaalt de route en de richting.


Tekens & signalen in de groep

 • Als er gestopt moet worden geven de voorrijders een stopteken met de arm recht omhoog en roepen 'STOP'. Groep niet meer trappen en rustig uitrijden.
 • Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de arm omhoog naar voren wuivend en roepen 'VRIJ', iedereen kan weer gaan fietsen.
 • Bij rechtsaf: voorrijder met arm rechts en roept 'RECHTS'.
 • Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept 'LINKS'.
 • Bij rechtdoor: voorrijder roept 'RECHTDOOR'.
 • Bij obstakel rechts van de weg of inhalen mede weggebruiker: de voorrijders roepen duidelijk 'VOOR'.
 • Bij obstakel links van de weg of tegenligger: voorrijders roepen duidelijk 'TEGEN'.
 • Obstakels in of op het wegdek: De voorrijders roepen duidelijk de naam " TAK, PAAL, GAT, DREMPEL" etc. en wijzen met arm naar beneden het obstakel aan.
 • Ingehaald worden roep dan luid 'ACHTER' (fietser, auto etc.).
 • Zijn er technische problemen roep dan luid 'LEK'.
 • Wordt er 'ACHTER ELKAAR' geroepen dan dient men achter elkaar te rijden.

 

Tips voor rijden in de groep 

 • Geef al deze tekens & signalen duidelijk door van voor naar achter of achter naar voor. 
 • De voorste fietsers ‘waarschuwen’ andere weggebruikers tijdig en vriendelijk. 
 • Bij passeren van fietsers geven de voorste rijders aan: ‘grote groep’. De laatste rijder roept ‘laatste man’
 • Blijf alert en geconcentreerd. 
 • Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets en voldoende reparatiespullen (reserve banden) mee te nemen. 
 • Iedereen wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen. 
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment. 
 • Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga indien mogelijk van de weg of fietspad af. 
 • Vermijd bij clubritten zoveel mogelijk fietspaden in de drukke toeristische vakantietijd. 


Klik hier om de bovenstaande tekst als pdf-bestand te downloaden

Aankondiging

Eerstvolgende clubactiviteiten

Toon complete agenda

VWV op Twitter

RT @pallmallunited: @vwvermelo mijn Canyon Ultimate is gisteren gestolen bij Strand Horst. Zou u dit willen retweeten? Dank, Jeroen van Raa…