• header

Kettingblad

Het Kettingblad is het clubblad van de Veluwse Wieler Vereniging. Het clubblad verschijnt drie keer per jaar in gedrukt formaat en wordt per post naar de leden thuis gestuurd.

De redactie bestaat uit Frans Waalders en Jan ten Hoeve.

Echter, een leuk clubblad vraagt om actieve leden die graag hun steentje willen bijdragen door het schrijven van teksten over de fietssport of gebeurtenissen binnen de club, nieuws dat niemand mag missen, leuke reisverslagen of inhoudelijke stukken over sport, voeding en gezondheid.

U kunt uw bijdrage sturen naar het volgende e-mail adres: kettingblad@vwv-ermelo.nl

Editie Kopij aanleveren uiterlijk:  Verschijningsdatum uiterlijk
1. clubblad 11 febr 2020 22 febr 2020
2. clubblad 14 sept 2020 25 sept 2020
3. clubblad 1 dec 2020 18 dec 2020