• header

Kettingblad

Het Kettingblad is het clubblad van de Veluwse Wieler Vereniging. Het clubblad verschijnt drie keer per jaar in gedrukt formaat en wordt per post naar de leden thuis gestuurd.

De redactie bestaat uit Frans Waalders en Jan ten Hoeve.

Echter, een leuk clubblad vraagt om actieve leden die graag hun steentje willen bijdragen door het schrijven van teksten over de fietssport of gebeurtenissen binnen de club, nieuws dat niemand mag missen, leuke reisverslagen of inhoudelijke stukken over sport, voeding en gezondheid.

U kunt uw bijdrage sturen naar het volgende e-mail adres: kettingblad@vwv-ermelo.nl

Editie Kopij aanleveren uiterlijk:  Verschijningsdatum uiterlijk
1. clubblad 17 mei 2021 4 juni 2021
2. clubblad 30 aug 2021 17 sept 2021
3. clubblad 29 nov 2021 10 dec 2021