VWV Kettingblad

Het Kettingblad is het clubblad van de Veluwse Wieler Vereniging. Het clubblad verschijnt in gedrukt formaat en wordt per post naar de leden thuis gestuurd.

De redacteur is Jan ten Hoeve.

Echter, een leuk clubblad vraagt om actieve leden die graag hun steentje willen bijdragen door het schrijven van teksten over de fietssport of gebeurtenissen binnen de club, nieuws dat niemand mag missen, leuke reisverslagen of inhoudelijke stukken over sport, voeding en gezondheid.

U kunt uw bijdrage sturen naar het volgende e-mail adres: kettingblad@vwv-ermelo.nl

Editie Kopij aanleveren uiterlijk:  Verschijningsdatum uiterlijk
1. clubblad 12 februari 2022  
2. clubblad    
3. clubblad